top

 

Hvorfor skal jeg registrere min båd?

Der er store fordele forbundet med registrering af din båd. Bådens data og kendetegn bliver sikret én gang for alle og båden får en kendt historik.


 

En registreret båd er langt mindre interessant for tyve, for nummerskiltene viser tyven, at alle bådens unikke numre er noteret, både de umiddelbart synlige og de skjulte. Det nytter således ikke noget at bortslibe skrognummeret, tværtimod. Et bortslebet skrognummer viser med det samme at der er noget galt og når man er i besiddelse af alle de øvrige ID mærker, er det en smal sag at fastslå bådens identitet. Hvis båden eller motoren er mærket med Selecta DNA, Securmark eller tilsvarende, fremgår dette naturligvis også af registreringsattesten.

Hvis båden findes drivende, hvis fortøjningerne er i uorden, hvis båden bliver påsejlet i havnen eller transporteres under mistænkelige forhold, er det såre simpelt for politi, havnefoged eller anden myndighed at finde den registrerede ejer; der kræves kun et telefonopkald eller en SMS.

Når båden skal forsikres, kan alle stamdata hentes på Bådbogen. Det er ikke nødvendigt at skrabe  bundmaling væk og kravle rundt i motorrummet for at finde motor-, transomplade-, skrog- og drevnumre; det hele fremgår af registreringsattesten, som selvfølgelig kan genbestilles, hvis den bliver væk.

Hvis båden alligevel bliver stjålet, kan den omgående efterlyses med angivelse af komplette og korrekte numre samt, selvfølgelig, fotos.

Når båden en dag skal sælges, vil en båd med kendt historik naturligvis have en højere gensalgsværdi end en båd af ukendt herkomst, særligt hvis båden er registreret i klasse A (se nedenfor).

Både registreres på 3 niveauer, klasse A, B eller C.


Klasse A

Båden har været registreret uafbrudt siden den var ny. Registreringen er foretaget på baggrund af den originale slutseddel og bådens konformitetsdokument. Ejerkæden er kendt og der er sikkerhed for bådens identitet. En A-registrering bør kunne danne grundlag for evt. finansiering og, selvfølgelig, forsikring.


Klasse B

Båden har ikke været registreret uafbrudt siden den var ny, men bådens ID numre er blevet visuelt kontrolleret og fundet korrekte og uforfalskede. Der er ingen sikkerhed for, at båden ikke er eller har været stjålet, men der er rimelig sikkerhed for bådens identitet, årgang mv. Registreringen foretages på baggrund af ejerdokumentation samt fotos af båd og ID numre, evt. suppleret med databaseopslag. En B-registrering kan næppe i sig selv danne grundlag for finansiering, men vil normalt være tilstrækkelig dokumentation til, at båden kan forsikres.


Klasse C

Båden har ikke været registreret siden den var ny og båden vil typisk være solgt før 16. juni 1998, hvorfor der på salgstidspunktet ikke var særlige krav om skrognummer (CIN), hverken i eksistens eller form. Båden og ejerforholdet kan imidlertid godt registreres under forudsætning af, at båden har en unik identitet. I visse tilfælde kan båden tildeles et skrognummer af Bådbogen. Dette skrognummer har ingen sammenhæng med bådens produktionsår, men henviser alene til registreringsåret. Registreringen foretages på baggrund af ejerdokumentation samt fotos af båd og ID numre, evt. suppleret med databaseopslag.


Det siger sig selv, at en registrering i klasse A har størst værdi, men fælles for alle registreringsklasser er, at båden har en kendt og unik identitet, at båden er forsynet med nummerskilte, at den registrerede ejer altid kan findes og at båden kan efterlyses omgående.

Registrér din båd

Få nummermærkater og en registreringsattest

Bådbogen samler relevant dokumentation om bådejer, båd og motor på ét og samme sted og fungerer i praksis som informationsbank for enhver, som har behov for og ret til, hurtigt og enkelt at udfinde nødvendige oplysninger om en given båd.

Bådbogen udsteder et sæt nummermærkater og en registreringsattest, præcis som det foregår med motorkøretøjer.