top

 

SMS-søgning

Send SMS med registreringsnummer
(fx ABC123) eller forsikringscertifikatets
id-nummer til telefon 91 91 43 43


 

Søg på forsikringscertifikat eller registreringsnummer


Hvorfor skal jeg registrere min båd?

En registreret båd er langt mindre interessant for tyve, for nummerskiltene viser tyven, at alle bådens unikke numre er noteret; både de umiddelbart synlige og de skjulte. Det nytter således ikke noget at bortslibe skrognummeret, tværtimod. Et bortslebet skrognummer viser med det samme, at der er noget galt og når man er i besiddelse af alle de øvrige ID mærker er det en smal sag at fastslå bådens identitet. Hvis båden eller motoren er mærket med fx Selecta DNA, Securmark ell. lign., fremgår dette naturligvis også af registreringsattesten.


 

Ofte stillede spørgsmål

Registrering

Hvem kan få oplysninger om min båd??

Bådbogen udleverer alene oplysninger om en registreret båds fabrikat og om båden er efterlyst. Bådbogen udleverer IKKE personoplysninger af nogen art.

Politi og havnemyndigheder kan dog, efter begrundet anmodning, få oplyst bådejerens navn og telefonnummer.

Hvad er en ”Konformitetserklæring"?

Reglerne om CE-mærkning stammer fra fritidsbådsdirektivet, som er gennemført i dansk lovgivning ved Bekendtgørelse nr. 1689 om fritidsfartøjer og personlige fartøjer. Nye både, som er solgt efter d. 16. juni 1998, skal være CE-mærket. Denne godkendelseprocedure udføres typisk på prototypen af en given bådmodel. Alle både af samme type, der herefter produceres, er automatisk CE mærket, hvis og så længe de er helt magen til dén båd, der oprindelig blev godkendt. Som bevis for at disse både er magen til dén båd, der oprindelig blev godkendt, udsteder værftet til hver båd en EU konformitetserklæring (ofte kaldet overensstemmelseserklæring eller DoC, Document of Conformity). Konformitetserklæringen er, så at sige, den enkelte båds fødselsattest. Fritidsfartøjer, der er importeret fra lande uden for EU eller Island og Norge efter den 16. juni 1998, skal også være CE-mærket, når de markedsføres eller tages i brug i EU. Bemærk, der er ikke krav om CE-mærkning, hvis fartøjet har været solgt indenfor EU før 16. juni 1998. Uden CE-mærket kan du få problemer med forsikringen, hvis der sker et uheld, ligesom det vil være ulovligt at sælge fartøjet videre. For jetski, vandscootere og andre lignende fartøjer gælder der også regler for CE-mærkning. Vær opmærksom på, at en konformitetserklæring kun skal forefindes, hvis fartøjet er CE-mærkningspligtigt. Det er det hvis det er 2,5 til 24 meter langt og det er markedsført eller taget i brug i et EU-land eller i Island og Norge for første gang efter den 16. juni 1998.

Hvad betyder ”CIN” og hvor finder jeg det?

CIN betyder ”Craft Identification Number” og svarer til stelnummeret i en bil. CIN kaldes populært ”skrognummeret”. Amerikanske både, som er produceret efter 1. november 1972, samt alle både, som er solgt i EU efter d. 16. juni 1998, har et CIN. Nummeret består af 2 cifre, en bindestreg og derefter 12 cifre. Nummeret sidder normalt på agterspejlet i styrbord side, ca. 5 cm. under fenderlisten. I særlige tilfælde, fx hvis en badeplatform ville dække nummeret, kan det sidde på styrbord skrogside i nærheden af agterspejlet.

Jeg kan ikke finde transompladenummeret på min Mercruiser. Hvad gør jeg?

Drev- og transompladenumre kan være overmalet med bundmaling. Bådbogen kan ofte, ved søgning i producentens garantisystem, finde disse numre, hvis motornummeret er kendt.

Hvilke fotos skal jeg indsende i forbindelse med registrering af min båd?

Bådbogen skal bruge 3 fotos:

Foto 1 skal vise båden set skråt forfra. Både skroget og dækket skal være synligt.
Foto 2 skal vise båden skråt bagfra. Både skroget og dækket skal være synligt.
Foto 3 skal vise bådens CIN (skrognummer) tydeligt og i god opløsning.

Jeg kan ikke finde serienummeret på min motor. Hvor sidder det?

Der er ikke faste regler for, hvor motornumre skal være placeret. Kontakt Bådbogen, vi kan som regel fortælle, hvor serienummeret på en specifik motor bør være at finde.

Min båd har ikke noget skrognummer, hvad gør jeg?

Bådbogen kan i visse tilfælde udstede erstatningsskrognumre til både, som ikke har et skrognummer. Der vil normalt være tale om ældre både, som har haft et pånittet skrognummerskilt, der er faldet af eller tæret væk.

Der kan ikke udstedes erstatningsskrognumre til alle både. Dette gælder fx amerikanske både, som er produceret efter 1. november 1972. Det gælder også visse europæiske både, der er produceret før 16. juni 1998.

Hvordan omregistrerer jeg en brugt båd?

Køber omregistrerer båden ved hjælp af omregistreringsformularen. Bådbogen skal bruge en kopi af købsaftalen, som dokumentation for købet.

Jeg overvejer at købe en brugt båd. Hvordan kan jeg være sikker på, at båden ikke er stjålet?

Man kan aldrig være sikker på, at en brugt båd ikke er stjålet. Mange stjålne både bliver efterlyst med fejl i både skrog- og motornummer. Hvis du køber en båd, der er registreret i Bådbogen, har sælger på tidspunktet for registreringen dokumenteret ejerskab og bådens identitet. 

Hvis båden ikke er registreret i Bådbogen, er det en rigtig god idé at tjekke på www.stolenboats.dk, at båden ikke er efterlyst. En søgning på www.stolenboats.dk kan være en stor hjælp, men er desværre ingen garanti, da stolenboats.dk ikke automatisk får besked om alle bådtyverier, ligesom www.stolenboats.dk ikke efterlyser både med åbenlyse fejl i skrog- og motornumre.