top

Om Bådbogen

Bådbogen er en indgangsportal til identifikation af lystfartøjer og ejerforholdene omkring disse.

Som grundlag for registreringen anvendes bådejerens identitet (navn, adresse, CPR-nr. og telefon) og fartøjets unikke identitet(er), dvs. CIN (Craft Identification Number), motornummer samt evt. transomplade- og drevnummer samt fotos.

Bådbogen samler relevant dokumentation om bådejer, båd og motor på ét og samme sted og fungerer i praksis som informationsbank for enhver, som har behov for og ret til, hurtigt og enkelt at udfinde nødvendige oplysninger om en given båd og dens ejer.

Bådbogen udsteder et sæt nummerskilte og en registreringsattest, præcis som det foregår med motorkøretøjer.

Bådbogen er opstået i erkendelse af, at der i vid udstrækning hersker wild-west-tilstande omkring lystfartøjer og disses identitet. Alle amerikanske både og både produceret eller solgt i Europa efter d. 16. juni 1998 har et unikt skrognummer (CIN). Skrognummeret svarer til stelnummeret i en bil, er opbygget efter faste retningslinier og består af 14 karakterer. Ingen i kongeriget ser imidlertid ud til at påskønne dette identitetsmærke, som, sammen med motor-, transomplade- og drevnummer, påviser et fartøjs unikke identitet.

Som følge heraf handles brugte lystfartøjer ivrigt, uden at nogen med rette kan sige hvilket fartøj, der egentlig er tale om. Man kan næppe forestille sig, at en bil blev handlet uden angivelse af stel- eller registreringsnummer og selvfølgelig bør både, der ofte er langt dyrere end biler, handles med angivelse af korrekt og komplet ID.


Værre bliver det, når et lystfartøj bliver stjålet og det bliver de ofte. Ingen, heller ikke politiet, ved, hvordan et CIN skal se ud og hvor mange karakterer, det skal bestå af. Bådejeren er som oftest ikke i besiddelse af numrene og politiet, som modtager anmeldelsen, er ikke i stand til at hjælpe. Resultatet bliver som oftest, at en Sea Ray 220 Sunsport med skrognummeret (CIN) ”PL-SERV0114E606” hos politiet registreres som ”Hvid speedbåd, 22 fod, navn Luna”, hvilket naturligvis er uden værdi overhovedet, hvis registreringen skal have til formål at danne grundlag for senere beslaglæggelse og udlevering til rette ejer.

Oplysninger om stjålne både udveksles med organisationer og myndigheder over hele Europa

Bådbogens medarbejdere er alle medlem af IAMI (International Association of Marine Investigators) og deltager regelmæssigt i træningsseminarer i Europa og USA.


Bådbogen udfører, udover efterlysning af stjålne både, bådeftersøgning samt målflyvning for Søværnet.

Bådbogen sponseres og drives af Timco Danmark ApS, CVR 3228 8243. Bådbogen samarbejder med en række forsikringsselskaber og -formidlere, som beskæftiger sig med forsikring af lystfartøjer. Her er Bådbogen et uvurderligt hjælpemiddel, idet alle relevante oplysninger om et givent fartøj én gang for alle er nedfældet.

Bådbogen driver endvidere efterlysningshjemmesiden stolenboats.dk , som registrerer og efterlyser stjålne både for forsikringsselskaber og privatpersoner. Også her er der store udfordringer i forhold til manglende eller forkerte data. Bådbogen er en uvurderlig hjælp, idet der foreligger en registreringsattest med samtlige numre i korrekt format samt fotos til brug for efterlysningen.

Oplysninger om stjålne både, motorer og bådtrailere udveksles med organisationer og myndigheder over hele Europa, men både og motorer, som ikke er identificérbare, kan i sagens natur ikke efterlyses og bliver derfor sjældent genfundet.

Registrér din båd

Få nummermærkater og en registreringsattest

Bådbogen samler relevant dokumentation om bådejer, båd og motor på ét og samme sted og fungerer i praksis som informationsbank for enhver, som har behov for og ret til, hurtigt og enkelt at udfinde nødvendige oplysninger om en given båd og dens ejer.

Bådbogen udsteder et sæt nummermærkater og en registreringsattest, præcis som det foregår med motorkøretøjer.