top

OM BÅDBOGEN

Bådbogen er Danmarks frivillige register for lystfartøjer

Bådbogen kontrollerer at skrognummer, motornummer mv. fremstår korrekt og uforfalsket. Herefter registrerer vi båden i dit navn og udsteder en registreringsattest og et sæt nummerskilte.

Bådbogen samler al relevant dokumentation om bådejer, båd og motor, så informationerne altid er tilgængelige, hvis båden fx skal efterlyses eller hvis den findes drivende eller efterladt.

Vi har adgang til de fleste motorproducenters garantisystemer, så vi kan kontrollere, at alle oplyste numre er ægte.

Hvis din båd er registreret i Bådbogen, er der betydelig større chance for, at båden hurtigt bliver fundet, hvis den bliver stjålet.

Alle amerikanske både og både produceret eller solgt i Europa efter d. 16. juni 1998 har et unikt skrognummer (CIN). Skrognummeret svarer til stelnummeret i en bil. Det er opbygget efter faste retningslinier og består af 14 karakterer. Ingen i kongeriget ser imidlertid ud til at påskønne dette identitetsmærke, som, sammen med motor-, transomplade- og drevnummer, påviser en båds unikke identitet.

Som følge heraf handles brugte både lystigt, uden at der foreligger dokumentation for, hvilken båd, der egentlig er tale om. Man kan næppe forestille sig, at en bil blev handlet uden angivelse af stel- eller registreringsnummer og selvfølgelig bør både, der ofte er langt dyrere end biler, handles med angivelse af korrekt og komplet identitet.


Værre bliver det, når både bliver stjålet og det bliver de ofte. De færreste -og som oftest heller ikke politiet- ved, hvordan et skrognummer skal være udformet. Bådejeren er som oftest ikke i besiddelse af numrene og politiet, som modtager anmeldelsen, er ikke i stand til at hjælpe. Resultatet bliver som oftest, at en Sea Ray 220 Sunsport med skrognummeret (CIN) ”PL-SERV0114E606” hos politiet registreres som ”Hvid speedbåd, 22 fod, navn Luna”, hvilket naturligvis er uden værdi overhovedet, hvis anmeldelsen skal danne grundlag for efterlysning, evt. beslaglæggelse og tilbagelevering til rette ejer.

STJÅLNE BÅDE EFTERLYSES I HELE EUROPA

Bådbogen samarbejder med myndigheder og organisationer over hele Europa. Vore medarbejdere er alle medlem af IAMI (International Association of Marine Investigators) og deltager regelmæssigt i træningsseminarer i Europa og USA.

Bådbogen udfører efterlysning og eftersøgning af stjålne både

Bådbogen sponseres og drives af Timco Danmark ApS, CVR 3228 8243. Vi samarbejder med en række forsikringsselskaber og -formidlere, som beskæftiger sig med forsikring af både. Vi driver endvidere www.stolenboats.dk , som registrerer og efterlyser stjålne både for alle forsikringsselskaber og privatpersoner. Også her er der store udfordringer i forhold til manglende eller forkerte data. Det er en uvurderlig hjælp, hvis den stjålne båd er registreret i Bådbogen, idet der foreligger bekræftede ID-numre og fotos, så båden straks kan efterlyses. Både og motorer, som ikke er identificérbare, kan i sagens natur ikke efterlyses og bliver derfor sjældent fundet igen.

Registrér din båd

Få nummerskilte og registreringsattest

Bådbogen samler relevant dokumentation om bådejer, båd og motor, så informationerne altid er tilgængelige, 

hvis båden skal efterlyses eller hvis den findes drivende eller efterladt.

Bådbogen udsteder nummerskilte og registreringsattest.